Consultancy

Visie, Missie Strategie en Implementatie

De visie vaststellen, de missie formuleren, de strategie bepalen om de implementatie te realiseren.